Warning: include(images/social.png) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/p/a/u65348/public_html/administrator/components/com_widgetkit/widgetkit.php on line 21

Warning: include(images/social.png) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/p/a/u65348/public_html/administrator/components/com_widgetkit/widgetkit.php on line 21

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'images/social.png' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/share/pear') in /www/p/a/u65348/public_html/administrator/components/com_widgetkit/widgetkit.php on line 21
Ochrana osôb a majetku
Text Size

Komplexná ochrana majetku a osôb

Neustále zmeny spoločnosti v oblasti politiky, ekonomiky, vlastníckych vzťahov i v oblasti zamestnanosti vytvorili podmienky ako aj spoločenskú objednávku k zintenzívneniu ochrany majetku a majetkových práv.

P.A.P. SERVICE s.r.o. od roku 1998 pokračuje v skúsenostiach zakladajúcej firmy a v dôsledku zmeny legislatívy sa samostatne vyšpecifikovala na oblasť ochrany majetku a osôb, ako aj na odbornú prípravu nových členov SBS a poradenstvo – informačný servis pre začínajúce firmy a záujemcov o vlastnú ochranu.
Ponuka našich služieb,vedie k zníženiu bezpečnostných rizík a vyvolania mimoriadnych situácii podozrivými, agresívnymi osobami, alebo skupinami, ktorých konanie smeruje k poškodeniu alebo odcudzeniu majetku.
Samotnú ochranu majetku a osôb upravuje zákon 473 Z.z. z 23. septembra 2005 o poskytovaní služieb súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Will Hill UK www.w.betroll.co.uk Bookies