Kto sme

Profesionalita overená 30 rokmi na trhu

Základy firmy P.A.P. SERVICE sme položili už v roku 1991 a dnes môžeme s istotou
povedať, že práve skúsenosti sú tým, čo nás v odbore bezpečnostných služieb
posunulo a stále posúva vpred.

Okrem objednania služieb si u nás môžete nechať zaškoliť aj budúcich pracovníkov
bezpečnostnej služby, ku ktorým sa okrem teórie dostanú najmä poznatky z praxe.

Počas existencie P.A.P. SERVICE
si naše služby obľúbili:

A ďalší

A ďalší

ISO Normy, Certifikáty, Licencie