Služby recepcie

Na našich pracovníkov recepcie kladieme veľký dôraz, pretože práve oni sú tí, ktorí sa stretávajú s návštevou prví. Sú vyškolení predvídať a rozoznať neštandardné správanie od toho bežného. Naši recepční sú tiež vždy uniformovane oblečení v závislosti od požiadaviek našich klientov.

Služba recepcie u nás zahŕňa: