Vzdialený monitoring

Základnou úlohou pultu centrálnej ochrany (PCO) je prijímať signály z monitorovaných objektov a v prípade alarmového signálu ho preveriť a vyslať zásahové jednotky, ktoré daný objekt zabezpečia a vykonajú ďalšie úlohy v zmysle dohody s klientom a platnej legislatívy.

Vzdialený monitoring pomocou PCO u nás zahŕňa: