Školiace stredisko

Nepohybujeme sa v odbore bezpečnostných služieb viac ako 30 rokov preto, aby sme si skúsenosti nechali len pre seba. Poznatky z tejto oblasti posúvame ďalej, vďaka čomu vo svete pribúda čoraz viac profesionálnych pracovníkov bezpečnostných služieb. Ak by ste radi zaškolili svojich aktuálnych alebo potenciálnych zamestnancov, môžete ich prihlásiť k nám na kurz, ktorý prebieha pohodlne online alebo prezenčnou formou. Školenia v rámci akreditácie vykonáva naša dcérska spoločnosť P.A.P. GROUP, spol.s r.o. Po ukončení odbornej prípravy k získaniu preukazu odbornej spôsobilosti typu S, typu P a CIT dostane každý, kto absolvoval školenie v celom rozsahu, osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy. Naše školiace stredisko poskytuje: V rámci Akreditácie pod číslom PPZ-B-18- 010/2016-AKR vydanej: MINV SR – Prezídium policajného zboru, úrad súkromných bezpečnostných služieb.

Naše školiace stredisko poskytuje:

Kurzy SBS

Kurzy prebiehajú online formou na našej vzdelávacej platforme.