Kurzy

Absolvujte kurz na našej online vzdelávacej platforme a získajte preukaz typu S alebo P.

Prihláste sa už dnes a získajte tak prístup k vzdelávacím materiálom vďaka ktorým úspešne
zvládnete skúšky. Do kurzu máte prístup po celý čas až do úspešného ukončenia skúšok

Kurzy prebiehajú Prezenčnou formou a online na našej vzdelávacej platforme.

Obsah kurzu

Priebeh kurzu

Manažment prihlásenia na skúšky

Vykonali ste kurz v inom stredisku a chcete prihlášku na skušku u nás
50 Cena zahŕňa
 • Spĺňate podmienku II. stupňa vysokoškolského vzdelania v obore právo alebo bezpečnostné služby
 • vykonal ste úspešne kvalifikačnú skúšku alebo ste absolvoval kurz v inom školiacom stredisku a chcete podať prihlasku na skúšku u nás.

Kurz na preukaz typu S

Bežný preukaz na prácu v SBS
200 Cena zahŕňa
 • Prístup do kurzu a študijné materiály
 • 24 hodinová podpora otázok a odpovedí od skúšajúceho
 • Odborná príprava v rozsahu 78 hodín.
 • Poplatok za prihlásenie na skúšky (16,50€)
 • Poplatok za vydanie preukazu (16,50€)

Kurz na preukaz typu P

Určený pre prevádzkovateľov a majiteľov, poradenstvo.
500 Cena zahŕňa
 • Prístup do kurzu a študijné materiály
 • 24 hodinová podpora otázok a odpovedí od skúšajúceho
 • Odborná príprava v rozsahu 100 hodín.
 • Poplatok za prihlásenie na skúšky (16,50€)
 • Poplatok za vydanie preukazu (16,50€)

Neváhajte sa prihlásiť. Kurzy otvárame každý deň.

Kurzy odbornej spôsobilosti v zmysle akreditácie vykonáva spoločnosť P.A.P. Group s.r.o. ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou P.A.P. Service s.r.o.